Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Wystawianie świadectw energetycznych – co warto o tym wiedzieć?

Wystawianie świadectw energetycznych – co warto o tym wiedzieć?

Od początku roku 2009 Pola jest zobligowana unijną dyrektywą do obowiązkowej certyfikacji energetycznej. Jest to powszechny obowiązek posiadania certyfikatów charakterystyki energetycznej dla konkretnego budynku. Czym jest charakterystyka energetyczna? Czy musi obejmować wszystkie budynki? Oto krótkie wyjaśnienie.

Charakterystyką budynku określamy zapotrzebowanie budynku na energię, niezbędną do utrzymania komfortowej dla mieszkańców czy osób obecnych wewnątrz temperatury. Charakterystyka dotyczy również ilości energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Badania przedstawiane są jako wartość w stosunku do jednego metra kwadratowego, przez czas jednego roku

Wystawianiem świadectw energetycznych zajmują się wyspecjalizowane firmy, które na podstawie badań i pomiarów mogą wystawić konkretny dokument. Pomiary takie są najbardziej istotne dla wszelkich inwestorów, którzy na podstawie takiego świadectwa mogą obliczyć koszt rocznego utrzymania obiektu (ogrzewanie, klimatyzowanie). Na podstawie świadectwa możliwe jest także określenie, czy budynek jest energooszczędny! Brak świadectwa może być niezwykle dotkliwy finansowo dla inwestora – na osoby i firmy nieposiadające takiego dokumentu nakładane są olbrzymie kary.

Jakie budynki wyłączone są z przepisów o obowiązku tworzenia świadectwa energetycznego?

Istnieje grupa budynków, których nie obowiązuje konieczność wykonania świadectwa energetycznego. Wśród nich znajdziemy budynki podlegające ochronie prawnej, miejsca kultu oraz budynki działalności religijnej, budynki, których czas użytkowania jest określony jako mniejszy niż 2 lata. W tej grupie znalazły się także budynki niemieszkalne, zaliczane jako budynki rolne czy też mieszkalne przeznaczone do użytkowania, jednak nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Świadectwo zawiera takie informacje jak:

  • - lokalizacja obiektu – adres, fotografia, lokalizacja GPS
  • - niezbędna wielkość energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji
  • - w przypadku budynków niemieszkalnych wielkość energii wykorzystywanej na potrzeby oświetlenia
  • - wskaźniki porównawcze
  • - uwagi i wskazówki – mogą być one związane z ograniczeniem poboru energii czy też instalacji energooszczędnych.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON