Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Audyty energetyczne

Wśród naszej bogatej oferty, jedną z polecanych usług jest usługa audytu energetycznego. Adresowana nie tylko do właścicieli domów jednorodzinnych, ale również do wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządów nieruchomości. Świadczenie to realizowane jest w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych, aby łatwiej było określić ich zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne. Audyt energetyczny wykonywany jest także dla wyliczenia efektu ekologicznego dla przedsięwzięć finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez Fundusze Europejskie lub przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nasza firma posiada nie tylko potrzebne uprawnienia, ale też bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów energetycznych.

Należymy do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych - legitymacja nr 1485 :

Przyjmujemy zlecenia z całej Polski. Chętnie też odpowiemy na Państwa pytania dotyczące świadczonych przez nas usług.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z naszą firmą za pośrednictwem telefonu, e-maila lub formularza kontaktowego.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest specjalistyczną ekspertyzą, opracowaniem, które określa zakres podejmowania i realizacji przedsięwzięć, w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania obiektów budowlanych. Opracowywany jest, aby wprowadzić konkretne zmiany i rozwiązania (techniczne, formalne i organizacyjne), a także określić ich opłacalność. Kompletny audyt obejmuje również doradztwo w zakresie podejmowania, planowania i realizacji inwestycji, których zamysłem jest ograniczenie zużycia energii.

Tak obiektywna i niezależna ekspertyza pozwala oszacować, które prace modernizacyjne są najbardziej opłacalne. Na jej podstawie stwierdza się również jakie rozwiązania i produkty techniczne są najkorzystniejsze. Dzięki temu możliwe staje się uniknięcie nietrafionej modernizacji danego obiektu.

Kompletny i prawidłowo przygotowany audyt energetyczny obiektu, powinien zawierać takie elementy jak:

  • inwentaryzacja systemu grzewczego
  • ocena właściwości cieplnych obiektu
  • charakterystyka energetyczna obiektu
  • określenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację obiektu
  • ocena opłacalności każdej z proponowanych metod
  • wskazanie, które z metod są optymalne dla audytowanego obiektu.

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest procesem dość skomplikowanym, jednakże jego efekt końcowy daje wymierne korzyści. To również pierwszy krok i solidny fundament zarazem, do podjęcia w pełni świadomej decyzji, dotyczącej termomodernizacji budynku

Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego znajda państwo w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346).

Kliknij i zadzwoń
601-787-287

Obszar działania:

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON