Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Pomiary oświetlenia

Pomiary oświetlenia mają na celu określenie ilości światła, które wysłane ze źródła i odbite od rożnych przeszkód (np. meble czy ściany) dociera w dane miejsce. Pomiary te powinne być wykonane zawsze przed oddaniem pomieszczeń do użytku, przy tworzeniu nowych stanowisk pracy oraz po dokonaniu modernizacji oświetlenia lub po zmianie jego rodzaju. Pozwala to zweryfikować założenia projektowe oraz określić normy zalecane dla poszczególnych pomieszczeń i rodzajów wykonywanej czynności.

Oferta pomiarów oświetlenia kierowana jest przez nas do firm, instytucji, biur czy szkół, gdyż to one są zobowiązane, mocą Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Nasza firma wykonuje pomiary:

  • oświetlenia ogólnego
  • oświetlenia awaryjnego
  • oświetlenia na stanowisku pracy

Z przeprowadzonego badania sporządzamy protokół zawierający wszystkie istotne informacje - opis i strukturę obiektu, tabele pomiarowe, legendę danych pomiarowych, oceny parametrów oświetlenia, uwagi do pomiarów, harmonogram badań okresowych, siatki pomiarowe, świadectwa kwalifikacyjne oraz świadectwa wzorcowania.

Posiadamy odpowiednie uprawnienia kontrolno-pomiarowe, a także używamy luksomierzy posiadających aktualne świadectwo wzorcowania.

CENNIK

Do wyznaczenia średniego natężenia światła w pomieszczeniu lub na stanowisku pracy stosujemy siatkę pomiarową. Każdy punkt centralny oczek tej siatki nazywamy punktem pomiarowym. Ilość tych punktów określa zawarty w normach algorytm i to z niego właśnie wynika, że owe punkty pomiarowe nie zawsze są wprost proporcjonalne do wielkości powierzchni. To powoduje, że do określenia kosztu badania oświetlenia, niezależnie od jego rodzaju, podchodzimy bardzo indywidualnie. Na ogół jednak trzymamy się zasady:

  • 3,50 zł netto za punkt pomiarowy
  • 25,00 zł netto za stanowisko pracy (np. biurko)
  • 50,00 zł netto za pomieszczenie biurowe (dla badania oświetlenia ogólnego)
  • 60,00 zł netto za salę konferencyjną (dla badania oświetlenia ogólnego)
  • 80,00 zl netto za salę lekcyjną (dla badania oświetlenia ogólnego)
  • 20,00 zł netto za każde rozpoczęte 10 stron protokołu

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami - chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji o wykonywanych przez nas usługach pomiaru oświetlenia.

Przejdź do strony KONTAKT

Kliknij i zadzwoń
601-787-287

Obszar działania:

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON