Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Świadectwa energetyczne – co musimy o nich wiedzieć?

Świadectwa energetyczne – co musimy o nich wiedzieć?

Świadectwa energetyczne od wielu lat stanowią spory problem dla przedsiębiorców i deweloperów – nie zawsze wiedzą oni do kogo zgłosić się, aby dokument otrzymać. Do niedawna nie do końca jasne było kto ma obowiązek wykonania świadectwa tego typu? Jakie budynki wyłączone są z tego obowiązku? W jakim czasie świadectwo energetyczne musi zostać wystawione dla konkretnego budynku?

Charakterystyka energetyczna wymagana dla każdego obiektu

Świadectwa energetyczne to w zasadzie rozbudowany temat charakterystyki energetycznej budynku ujęty w jednym dokumencie. Charakterystyka energetyczna to zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do utrzymania wewnątrz komfortu cieplnego, a także przygotowania ciepłej wody do użytku osób przebywających wewnątrz. Jak wygląda to z punktu widzenia prawa? Polscy inwestorzy są zobligowani prawnie do wykonania badań i zdobycia świadectwa energetycznego: od dnia 1 stycznia 2009 roku Polska zobowiązana unijną dyrektywą 2002/91/EC wprowadziła obowiązek certyfikacji energetycznej. Chodzi o konieczności posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla każdego budynku.

Poznaj podstawy prawne!

Certyfikacja energetyczna to ważny dokument, pozwalający na określenie zapotrzebowania budynku na energię. Jego prawidłowe przeprowadzenie jest niezwykle ważne z punktu widzenia zarówno kupującego budynek, jak i sprzedającego go właściciel. Nieprawidłowo wykonana certyfikacja wpłynie na niedoszacowanie lub przeszacowanie ceny nieruchomości. Certyfikacja wynika również z ustawy „Prawo budowlane” – niedopełnienie obowiązku certyfikacji skutkuje karami pieniężnymi, które określane są jako adekwatne i bolesne.

Co wchodzi w skład dokumentu certyfikacji energetycznej?

Firmy specjalizujące się w wykonywaniu świadectw energetycznych tworzą dokument, zawierający wszelkie dane: adres, zdjęcia, dokładną lokalizację budynku, określenie niezbędnej ilości energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, ciepłej wody, wskaźniki porównawcze. Wykonawcy dokumentu mogą też zamieścić wskazówki i porady związane z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energii. Mogą to być np. urządzenia pozwalające na odzyskiwanie energii czy ciepła.

Wyjątki obowiązku certyfikacji energetycznej

Istnieje grupa obiektów, w przypadku których prawo zezwala na zwolnienie z obowiązku certyfikacji energetycznej. Są to:

  • Budynki podlegające ochronie prawnej
  • Budynki wykorzystywane do celów religijnych i jako miejsca kultu
  • Budynki przeznaczone do użytkowania w czasie krótszym niż dwa lata
  • Budynki niemieszkalne wykorzystywane w gospodarce rolnej
  • Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie przekraczającym wartości 50 kWh
  • Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON