Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Świadectwa energetyczne – obowiązki właściciela budynku

Świadectwa energetyczne – obowiązki właściciela budynku

Powszechny obowiązek posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla każdego budynku wszedł w życie w Polsce 1 stycznia 2009 roku. Wynikało to z unijnej dyrektywy 2002/91/EC, którą Polska została objęta. Czym jest charakterystyka energetyczna? Kto może przeprowadzić certyfikację? Dlaczego badania te są takie ważne?

Charakterystyka energetyczna budynku i jej znaczenie dla właścicieli obiektu

Charakterystyka energetyczna budynku to nic innego jak zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do utrzymania w nim komfortu cieplnego, ale także do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Całość prezentowana jest jako wartość w stosunku do jednego metra kwadratowego, przez czas jednego roku. Obliczenie charakterystyki energetycznej budynku w prosty sposób może przełożyć się na możliwość obliczenia kosztów rocznego utrzymania budynku, w tym: kosztów ogrzewania, klimatyzacji.

Czy certyfikacja energetyczna budynków jest obowiązkowa?

Tak – wynika ona z ustawy Prawa Budowlanego. Dodatkowo powinniśmy być świadomi, że niedopełnienie obowiązku certyfikacji energetycznej skutkować będzie nałożeniem na nas kary finansowej. Warto wspomnieć także o certyfikacji wykonanej nieprawidłowo – taki dokument może przynieść szkody zarówno dotychczasowemu właścicielowi, jak i potencjalnym nabywcom w przyszłości.

Jakie budynki wyłączone są z obowiązku certyfikacji energetycznej?

Istnieje grupa budynków, w stosunku do których przepis obowiązkowej certyfikacji jest zniesiony. Są to:

  • Budynki podlegające ochronie prawnej
  • Budynki uznawane za miejsca kultu lub też przeznaczone na działalność religijną
  • Budynki przeznaczone do użytkowania w czasie krótszym niż 2 lata
  • Budynki niemieszkalne, wykorzystywane w gospodarce rolnej
  • Budynki mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
  • Budynki wolnostojące, których powierzchnia nie przekracza 50 metrów kwadratowych.

Jakie informacje zawiera dokument charakterystyki energetycznej?

W skład dokumentu charakterystyki energetycznej wchodzą takie informacje jak dokładna lokalizacja obiektu – adres i nierzadko fotografie. Wyliczona jest także niezbędna ilość energii na potrzeby ogrzewania, klimatyzacji, zagotowania wody, wentylacji. W dokumencie możliwe jest także zamieszczenie wskazówek służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON