Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Świadectwa energetyczne – jak je zdobyć i dlaczego ich brak grozi grzywną?

Świadectwa energetyczne – jak je zdobyć i dlaczego ich brak grozi grzywną?

W Polsce co chwile rozpoczyna się nowe inwestycje budowlane – osiedla mieszkaniowe, wieżowce, kompleksy pracownicze czy domy jednorodzinne. Bez względu na rodzaj budynku większość inwestorów jest zobowiązana do dopełnienia obowiązku certyfikacji energetycznej oraz zdobycia świadectwa energetycznego. Dlaczego jest to tak ważne, co nas do tego zobowiązuje i co grozi nam za zaniedbanie tego tematu?

Podstawa prawna – co musimy wiedzieć?

Z dniem 1 stycznia 2009 Polska została zobowiązana unijną dyrektywą 2002/91/EC. W związku z nią konieczne stało się wprowadzenie obowiązku certyfikacji energetycznej, czyli powszechnego obowiązku posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla każdego budynku (z wyjątkami, o których piszemy niżej).

Co oznacza charakterystyka energetyczna budynku? W skrócie: jest to zapotrzebowanie budynku na energię konieczną do utrzymania w nim komfortowej temperatury oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wynik ten jest prezentowany jako konkretna wartość w stosunku do jednego metra kwadratowego, przez czas jednego roku.

Jak prawo polskie reguluje kwestię certyfikacji energetycznej? Mówi o tym Ustawa Prawo budowlane, a dokładniej art. 5.1., ust.3 i 4, regulują obowiązek certyfikacji energetycznej. Co ważne, ustawa mówi również o tym, w jakim czasie certyfikacja ma być oddana – jest to czas nie dłuższy niż 6 miesięcy od czasu złożenia odpowiednich wniosków. Co grozi za niedopełnienie obowiązku certyfikacji energetycznej? Unia Europejska zobowiązuje kraje członkowskie do nakładania kar finansowych dla swoich obywateli. Kary są wysokie, przez co odsetek ich jest niewielki.

Co charakterystyka energetyczna może oznaczać dla samych inwestorów?

Wykonanie certyfikacji energetycznej może okazać się kluczowe podczas sprzedaży obiektu. Niewykonanie badań lub też wykonanie ich błędnie może znacząco zaniżyć wartość budynku, przez co inwestor narażony jest na straty. Działa to również w drugą stronę – źle wykonane pomiary mogą spowodować zawyżenie ceny obiektu.

Jakie budynki wyłączone są z obowiązku certyfikacji energetycznej?

W Polsce istnieje grupa obiektów, w przypadku których nie ma obowiązku wykonywania certyfikacji energetycznej. Jakie to budynki?

Przede wszystkim są to obiekty uznawane za miejsca kultu i działalności religijnej, ale także obiekty podlegające ochronie prawnej (co wynika z przepisów o ochronie zabytków). Dodatkowo z obowiązku certyfikacji energetycznej wyłączone są również budynki wykorzystywane w czasie krótszym niż 2 lata, budynki mieszkalne przeznaczone do użytku, ale nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON