Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Świadectwa energetyczne – dlaczego są obowiązkowe?

Świadectwa energetyczne – dlaczego są obowiązkowe?

Świadectwa energetyczne znane są w Polsce od dawna, jednak wraz z dniem 1 stycznia 2009 roku Polska zobowiązana unijną dyrektywą 2002/91/EC wprowadziła obowiązek certyfikacji energetycznej. Oznacza to, że każdy budynek ma obowiązek posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej. Jak zdobyć taki dokument? Co powinno się w nim znaleźć? Czy są obiekty, których nie obejmuje powyższy przepis?

Czym jest charakterystyka energetyczna?

Najprościej mówiąc jest to zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do utrzymania wewnątrz niego komfortu cieplnego oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Charakterystyka energetyczna budynku prezentowana jest jako wartość w stosunku do jednego metra kwadratowego, przez czas jednego roku.

Przepisy jasno określają czas, do kiedy certyfikat powinien być stworzony – jest to okres nie dłuży niż 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Obowiązek posiadania tego dokumentu wynika obecnie z ustawy „Prawo budowlane”, nowelizacja dyrektywy UE zobowiązuje przy tym wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej do nakładania kar, kiedy brak jest certyfikacji energetycznej. Również złe przygotowanie certyfikatu będzie miało negatywne konsekwencje: poprzez złą charakterystykę energetyczną i zaniżenie ceny sprzedaży lub przez jej zawyżenie i adekwatnie: podniesienie ceny. Niedoszacowanie kosztów eksploatacji takiego budynku znacząco uderzy po kieszeni użytkowników – mogą się oni spodziewać wysokich rachunków za ogrzewanie.

Kto może wykonać świadectwo energetyczne?

Obecnie w Polsce działa wiele firm specjalizujących się w wykonywaniu certyfikacji energetycznej. Gotowy certyfikat powinien posiadać takie informacje jak: lokalizacja obiektu (dokładne dane, również zdjęcia), niezbędna wielkość energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, wskaźniki porównawcze, uwagi.

Jakie budynki nie są objęte obowiązkiem certyfikacji energetycznej?

Istnieje grupa budynków wyłączona z obowiązku ich certyfikowania. Zaliczamy do nich przede wszystkim zabytki podlegające ochronie prawnej, budynki wykorzystywane jako miejsca kultu religijnego, budynki przeznaczone do użytkowania w czasie krótszym niż 2 lata, budynki niemieszkalne wykorzystywane w gospodarce rolnej, mieszkalne jednak na okres krótszy niż 4 miesiące w roku czy wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON