Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Świadectwa energetyczne – co powinieneś o nich wiedzieć?

Świadectwa energetyczne – co powinieneś o nich wiedzieć?

Świadectwa energetyczne do niedawna kojarzone były jedynie z dużymi inwestycjami oraz budynkami użyteczności publicznej, przemysłowymi, magazynami. Obecnie coraz więcej prywatnych inwestorów decyduje się na ten rodzaj badania. Dlaczego?

Charakterystyka energetyczna oznacza zapotrzebowanie konkretnych budynków na energię niezbędną do utrzymania wewnątrz komfortu cieplnego oraz możliwości przygotowania ciepłej wody. Jest to wartość prezentowana w odniesieniu do jednego metra kwadratowego przez okres jednego roku.

Warto wiedzieć, że od dnia 1 stycznia 2009 roku, Polska zobowiązana została unijną dyrektywą 2002/91/EC, przez co wprowadziła obowiązek certyfikacji energetycznej. Jest to powszechny obowiązek posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla każdego budynku, bez względu na zastosowanie.

Kto zobowiązany jest do przeprowadzenia charakterystyki energetycznej budynku?

Teoretycznie każdy inwestor, który chce zawiadomić urząd o zakończeniu budowy i wystąpić o zezwolenie o użytkowanie musi dostarczyć do urzędu również certyfikat charakterystyki energetycznej.

Jakie informacje znajdują się w świadectwie energetycznym?

Wykonawca pomiarów energetycznych zobowiązany jest do stworzenia dokumentu, w którym znajdą się najważniejsze informacje, takie jak: lokalizacja obiektu z dokładnym adresem oraz fotografią, niezbędna wielkość energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji oraz klimatyzacji, wskaźniki porównawcze. Jeśli certyfikat dotyczy budynku niemieszkalnego konieczne jest uwzględnienie ilości energii wykorzystywanej do oświetlenia.

Profesjonalne firmy pomiarowe tworzą dokumentację w kilku wersjach (dla klienta, dla konkretnych urzędów) oraz udostępniają ją w formacie PDF.

Wyjątki, czyli jakie budynki nie wymagają certyfikacji?

Okazuje się, że istnieje grupa budynków, która nie wymaga certyfikacji. Włącza się do niej obiekty:

  • Używane jako obiekty kultu oraz miejsca działalności religijnej
  • Podlegające ochronie prawnej (np. objęte ochroną i opieką nad zabytkami)
  • Przeznaczone do użytkowania w czasie mniejszym niż dwa lata
  • Niemieszkalne, wykorzystywane przede wszystkim w gospodarce rolnej
  • Gospodarcze i przemysłowe, których zapotrzebowanie na energię nie przekracza 50 kWh/(m2 x rok)
  • Mieszkalne, jednak użytkowane nie dłużej niż cztery miesiące w roku

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON