Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Świadectwa energetyczne – charakterystyka energetyczna budynków

Świadectwa energetyczne – charakterystyka energetyczna budynków

W jaki sposób oszacować, ile w przyszłości kosztować nas będzie utrzymanie mieszkania, domu czy budynku usługowego? Na te i wiele innych pyta odpowie nam świadectwo energetyczne, które jest obecnie jednym z wymaganych dokumentów dla każdego budynku. Obowiązek certyfikacji energetycznej dotyczy zarówno dużych deweloperów i inwestorów, jak i osób planujących rozpoczęcie budowy domu.

Świadectwo energetyczne wymagane przez prawo

Podstawą do tworzenia świadectw energetycznych jest rozporządzenie z dnia 1 stycznia 2009 roku. Wtedy właśnie Polska została zobowiązana dyrektywą unijną 2002/91/EC do wprowadzenia obowiązku certyfikacji energetycznej. Sam termin charakterystyki energetycznej oznacza zapotrzebowanie budynku do utrzymania wewnątrz komfortu cieplnego. Certyfikacja energetyczna budynku musi zostać wykonana i oddana do odpowiednich organów w konkretnym, wyznaczonym przez ustawodawcę czasie wraz z dokumentami potwierdzającymi zakończenie budowy. Przekroczenie tego terminu lub też niedopilnowanie zlecenia stworzenia certyfikacji skutkować będzie nakładaniem kar finansowych na inwestorów. Brak certyfikacji energetycznej może przekładać się także na zaniżenie ceny budynku lub też powodować zwiększone (niż założone) koszty późniejszej eksploatacji.

Jakie informacje powinny znajdować się w dokumencie świadectwa energetycznego?

Świadectwo energetyczne jest złożonym dokumentem, na który składają się: dokładna lokalizacja obiektu wraz ze zdjęciami poglądowymi, określenie niezbędnej ilości energii do ogrzania wody, działania wentylacji, klimatyzacji, wszelkie wskaźniki porównawcze, wskazówki dotyczące rozwiązań pozwalających na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię.

Jakie budynki nie muszą posiadać świadectwa energetycznego?

W Polsce wymienia się kilka rodzajów budynków, które ze względu na przeznaczenie czy czas użytkowania nie wymagają wykonywania certyfikacji energetycznej. Są to:

  • Budynki wykorzystywane jako miejsca kultu lub też budynki działalności religijnej
  • Budynki niemieszkalne, wykorzystywane przede wszystkim w gospodarce rolnej
  • Budynki mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
  • Budynki podlegające ochronie prawnej
  • Budynki przeznaczone do użytkowania w czasie krótszym niż 2 lata
  • Budynki wolnostojące, o powierzchni mniejszej niż 50 m2.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON