Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne

Certyfikacja energetyczna jest obowiązkowa w Polsce – mówi o tym unijna dyrektywa 2002/91/EC, którą Polska jest zobowiązana od 1 stycznia 2009 roku. Oznacza to, że każdy budynek ma obwiązek posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej.

Czym jest charakterystyka energetyczna?

Aby zrozumieć sens dyrektywy przede wszystkim konieczne jest wyjaśnienie terminu charakterystyki energetycznej. Jest to zapotrzebowanie budynku na energię konieczną do utrzymania w nim komfortu cieplnego. W skład charakterystyki energetycznej wchodzi również ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. Charakterystyka energetyczna prezentowana jest jako wartość w stosunku do jednego metra kwadratowego, przez czas jednego roku.

Dlaczego świadectwa energetyczne są tak ważne?

Badania charakterystyki energetycznej danego budynku pozwalają określić energooszczędność budynku, a tym samym oszacować koszty rocznego utrzymania budynku. Dzięki świadectwu energetycznemu inwestorzy będą mogli negocjować cenę budynku, jeśli jest ona zawyżona w stosunku do niskiej charakterystyki energetycznej i odwrotnie. Warto również dodać, że każdy inwestor jest zobowiązany prawnie do załączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Inwestorzy powinni również mieć na uwadze prawidłowość dokumentu świadectwa – warto zatrudniać do jego wykonania wyłącznie profesjonalne firmy. Nieprawidłowe świadectwo energetyczne może w przyszłości skutkować nakładaniem dotkliwych kar finansowych na inwestora i zaniżenie wartości inwestycji.

Jakie informacje powinny znaleźć się w świadectwie energetycznym?

W profesjonalnie przygotowanej dokumentacji świadectwa energetycznego powinny znaleźć się informacje takie jak:

  • Dokładny opis lokalizacji obiektu, dodatkowe zdjęcia obiektu
  • niezbędna ilość energii do ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji
  • Ilość energii wykorzystywanej do oświetlenia budynku (w przypadku inwestycji niemieszkalnych)
  • Wskaźniki porównawcze
  • Wskazówki i uwagi dotyczące lepszego zarządzania energią w budynku i poprawienie jego energooszczędności.

Jakie typy budynków wyłączone są z obowiązku certyfikacji energetycznej?

Istnieje kilka rodzajów budynków, których właściciele nie muszą wykonywać świadectwa energetycznego. Wśród nich wymienia się: budynki podlegające ochronie prawnej, budynki używane jako miejsca kultu religijnego, budynki, których czas użytkowania określony jest na krótszy niż 2 lata, budynki wykorzystywane w gospodarce rolnej.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON