Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Pomiary oświetlenia – dlaczego są tak ważne?

Pomiary oświetlenia – dlaczego są tak ważne?

O pomiarach oświetlenia mówi się coraz więcej – przede wszystkim w kontekście komfortu pracy i zdrowia pracowników, osób przebywających w danych pomieszczeniach. Co warto wiedzieć o tych badaniach? Czy są konieczne w przypadku każdego budynku?

Kto powinien korzystać z możliwości pomiarów oświetlenia?

Lista instytucji jest bardzo długa. Można uściślić ją do placówek, które mocą Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, paragraf 26, ust. 2, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązane są do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Są to przede wszystkim firmy, przedsiębiorstwa, szkoły, biura, placówki publiczne. Ze względu na użyteczność konieczne jest zapewnienie w nich pracownikom, uczniom czy interesantom odpowiedniej ilości oświetlenia, niezbędnej do komfortowej pracy, nauki.

Kto przeprowadza pomiary oświetlenia? Kiedy jest ono wskazane?

Przeprowadzaniem pomiarów oświetlenia zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające certyfikowany osprzęt, niezbędny podczas badania. Po pomiarach sporządzany jest konspekt, w którym powinny znaleźć się informacje takie jak: opis obiektu, struktura obiektu, tabele pomiarowe, legenda danych pomiarowych, świadectwa kwalifikacyjne, siatki pomiarowe, ocena parametrów oświetlenia, uwagi do pomiarów, harmonogram badań okresowych, świadectwa wzorcowania.

Kiedy należy przeprowadzić pomiary oświetlenia?

Zakłada się, że pomiary oświetlenia powinno przeprowadzać się w określonych sytuacjach

  • zawsze przed oddaniem pomieszczeń do użytku w celu weryfikacji założeń projektowych, aby wykryć ewentualne nieprawidłowości i mieć czas na ich korektę
  • podczas tworzenia stanowisk pracy w firmach, zakładach pracy, biurach, urzędach – konieczne jest zapewnienie pracownikom takiej ilości oświetlenia, aby mogli oni komfortowo wykonywać swoje codzienne obowiązki
  • po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy, kiedy zaszły zmiany ustawienia oświetlenia, jego mocy
  • po zmianie rodzaju oświetlenia – wiele zakładów pracy stara się unowocześniać swoje pomieszczenia. Tym udoskonaleniom podlega również oświetlenie. Po wymienia konkretnych elementów konieczne jest przeprowadzenie pomiarów oświetlenia.

Jakie konkretne pomiary są obecnie wykonywane?

Większość topowych firm specjalizujących się w pomiarach świetlnych oferuje trzy rodzaje pomiarów:

  • oświetlenia ogólnego – pomiary takie mają na celu określenie oświetlenia całego pomieszczenia, grup pomieszczeń czy budynku, w zależności od rodzaju zlecenia
  • oświetlenia awaryjnego – jest to istotny element będący zabezpieczeniem przede wszystkim dla pracowników.
  • oświetlenia na stanowisku pracy – niezwykle ważne pomiary, tworzone przede wszystkim w biurach zatrudniających osoby pracujące przy komputerach.

Macie Państwo pytania?

W przypadku pytań Pozostajemy do dyspozycji. Usługę wykonujemy w: Szczecin jak i cały kraj.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON