Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Pomiary oświetlenia – dla kogo są obowiązkowe?

Pomiary oświetlenia – dla kogo są obowiązkowe?

Odpowiednio dobrane oświetlenie może nie tylko powiększyć optycznie pomieszczenie, ale i uwypuklić jego konkretne elementy, poprawić wygląd. Najważniejsze jest jednak to, aby oświetlenie dostarczało nam odpowiednią ilość światła, niezbędną do wykonywania konkretnych czynności. Aby określić czy w danym miejscu jest dość światła konieczne jest przeprowadzanie pomiarów oświetlenia.

Pomiary oświetlenia – obowiązek wynikający z ustawy

Obowiązkiem pomiarów oświetlenia objęte są firmy, instytucje, biura, placówki oświatowe - mocą Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, paragraf 26, ust. 2, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązane są do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Oznacza to, że każde z wymienionych miejsc musi posiadać w dokumentacji pomiary oświetlenia: zarówno przed oddaniem stanowiska do użytku, jak i po wszelkich modernizacjach dokonanych później. Pierwsze pomiary oświetlenia musza być wykonywane zawsze przed oddaniem pomieszczeni do użytku – dzięki temu możliwa będzie weryfikacja założeń projektowych i wprowadzenie ewentualnych poprawek.

Pomiary oświetlenia wykonywane są zasadniczo w trzech kategoriach: pomiary oświetlenia ogólnego, pomiary oświetlenia awaryjnego oraz pomiary oświetlenia na stanowisku pracy. Szczególnie te ostatnie są bardzo ważne – niedostateczna ilość światła na stanowisku pracy może doprowadzić do spadku koncentracji, zmniejszenia efektywności w pracy.

Pomiary oświetlenia w mieszkaniach i w domach

Pomimo że w przypadku mieszkań prywatnych nie ma konieczności przeprowadzania badań pomiarów oświetlenia, warto wziąć to pod uwagę. Dzięki takim badaniom możemy lepiej określić zapotrzebowanie danego pomieszczenia na światło. Specjaliści z pewnością powiedzą również, jakie rozwiązania warto wziąć pod uwagę. Wykonanie pomiarów oświetlenia w domu może okazać się przydatne podczas przygotowywania domowego biura lub stanowiska do uczenia się dla dziecka.

Jakie dokumenty wydawane są po dokonaniu badania?

Po przeprowadzeniu pomiarów oświetlenia sporządzany jest protokół zawierający dokładny opis obiektu (również ze zdjęciami), strukturę obiektu, zastosowane tabele pomiarowe, legendę danych pomiarowych, harmonogram badań, uwagi pomiarowe, wskazówki.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON