Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Pomiary oświetlenia – co warto o nich wiedzieć i czy warto w nie inwestować?

Pomiary oświetlenia – co warto o nich wiedzieć i czy warto w nie inwestować?

Niewielu inwestorów prywatnych zastanawia się nad tym, jak istotne jest odpowiednie rozmieszczenie punktów świetnych w pomieszczeniach. W przypadku szkół, biur, firm czy urzędów kwestię te reguluje polskie prawo: mocą Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, paragraf 26, ust. 2, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, placówki te zobowiązane są do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Co warto wiedzieć o pomiarach oświetlenia? Czy możliwe jest wykonanie ich również w przypadku domów prywatnych?

Czemu służą pomiary oświetlenia?

Zgodnie z założeniem pomiary oświetlenia powinny być wykonywane zawsze przed oddaniem budynku do użytku. Celem pomiarów jest sprawdzenie zgodności i weryfikacja założeń projektowych. W przypadku wspomnianych wcześniej instytucji (biur, szkół urzędów) wykonywanie pomiarów oświetlenia jest koniecznie nie tylko w przypadku oddawania stanowiska pracy d użytku, ale również po wszelkich modernizacjach takiego miejsca pracy. Poza pomiarami oświetlenia miejsca pracy najczęściej wykonywane są także pomiary oświetlenia awaryjnego i ogólnego.

Kto ma obowiązek wykonywania pomiarów oświetlenia?

Obowiązek wykonania pomiarów obejmuje placówki szkolne, biura urzędy – wszelkie placówki użyteczności publicznej. Jest to niezbędne do wywiązania się z założeń projektowych. Coraz więcej inwestorów prywatnych, budujących. Np. dom dla bliskich, także decyduje się na tę usługę. Dzięki badaniom oświetlenia możliwe jest zapewnienie komfortu świetlnego domownikom. Dokładne pomiary pozwolą również na określenie punktów problematycznych w domu czy w mieszkaniu.

Jak przebiegają pomiary oświetlenia?

Pomiary oświetleniowe wykonywane są przy pomocy specjalistycznych narzędzi oraz siatek pomiarowych, posiadających punkty pomiarowe w formie oczek. Specjaliści stosują zawarte w swoich normach algorytmy, aby móc określić dokładnie natężenie światła w konkretnym miejscu.

Po badaniu zleceniodawca otrzymuje pełen protokół, w którym znajdują się takie informacje jak opis i struktura obiektu, tabele pomiarowe, legenda danych pomiarowych, oceny parametrów oświetlenia, uwagi do pomiarów, pełen harmonogram badań okresowych, siatki pomiarowe, świadectwa wzorcowania i kwalifikacyjne.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON