Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Pomiary oświetlenia - czy to się opłaca?

Pomiary oświetlenia - czy to się opłaca?

Coraz więcej prywatnych osób budujących dom na własnym gruncie decyduje się na przeprowadzenie dodatkowych badań i certyfikacji – wszystkie one mają na celu zmniejszenie rachunków w przyszłości oraz lepsze zabezpieczenie termiczne domu. Znacznie mniej mówi się o koniecznościach pomiarów oświetlenia. Czy warto wykonywać je dla budowanego domu? Kiedy są one niezbędne? Co warto o nich wiedzieć?

Nie tylko dla placówek oświatowych!

Pomiary oświetlenia są obowiązkowe dla miejsc użyteczności publicznej – przede wszystkim placówek szkolnych, ale również urzędów, biur, instytucji, firm. Pomiary powinny być wykonywane w dwóch przypadkach:

  • Zawsze pod oddaniem pomieszczenia do użytku, w celu weryfikacji wszystkich założeń projektowych i sprawdzeniu ich zgodności ze stanem faktycznym
  • Po dokonaniu zmian na stanowisku pracy czy też zmianie sposobu oświetlenia tego stanowiska.

Warto pamiętać, że mocą Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, paragraf 26, ust. 2, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, biura, szkoły i firmy zobowiązane są do zapewnienia oświetlenia zgodnymi z Polskim Normami.

Okazuje się, że pomiary oświetlenia tworzone są również coraz częściej dla domów prywatnych. Inwestorzy pragną w jak najlepszym stopniu oświetlić pomieszczenia i zapewnić swoim bliskim komfort zarówno w ciągu dnia, jak i po zmierzchu.

Co zawiera świadectwo pomiaru oświetlenia?

W stworzonym przez uprawnione do badań firmy dokumencie znajdziemy informacje takie jak: opis i struktura obiektu, legenda danych pomiarowych, ocean parametrów oświetlenia, wszelkie uwagi do pomiarów, harmonogram badań okresowych, siatki pomiarowe, świadectwa wzorcowania, świadectwa kwalifikacyjne.

Jak wyceniana jest usługa pomiaru oświetlenia w pomieszczeniach?

Kwestia ta nie jest jasna dla klientów indywidualnych, gdyż wiele prywatnych firm stosuje własne metody wyceny. Zazwyczaj do wyznaczenia średniego natężenia światła w pomieszczeniu lub na stanowisku pracy stosuje się siatkę pomiarową. Każdy punkt centralny oczek tej siatki nazywany jest punktem pomiarowym. Ilość punktów pomiarowych określa konkretny algorytm, przez co różne pomieszczenia mogą być mierzone siatkami o różnorodnej ilości punktów pomiarowych. Wynika z tego, że każde pomieszczenie będzie wyceniane indywidualnie.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON