Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Obowiązek inwestora: świadectwa energetyczne

Obowiązek inwestora: świadectwa energetyczne

Powszechny obowiązek certyfikacji energetycznej obowiązuje w Polsce począwszy od 1 stycznia 2009 roku. Obowiązek dotyczy praktycznie każdego budynku, z niewielkimi wyjątkami. Czy stworzenie takiej certyfikacji jest trudne? Kto ma odpowiednie kwalifikacje do jej wykonania?

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to dokument określający zapotrzebowanie danego budynku na energię konieczną do utrzymania komfortu cieplnego, a także energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody. Zapotrzebowanie energetyczne prezentowane jest jako wartość w stosunku do jednego metra kwadratowego, przez czas jednego roku. Stworzenie takiego dokumenty pozwala inwestorom oszacować roczne utrzymanie obiektu. Dzięki określeniu zapotrzebowania energetycznego dla budynku możliwe będzie szybkie stwierdzenie, czy budynek spełnia normy energooszczędności.

Istotne jest to, aby świadectwo było przygotowane przez uprawnione do tego firmy. Niewłaściwe przygotowanie tego dokumentu może skutkować zaniżeniem ceny obiektu podczas jego sprzedaży oraz niedoszacowaniem kosztów jego utrzymania, co jest istotne dla nabywcy.

W jakich przypadkach świadectwa energetyczne nie muszą być wykonane?

Istnieje kilkanaście wyjątków od reguły mówiącej o konieczności stworzenia świadectwa energetycznego. Z obowiązku tego zwolnione są budynki podlegające ochronie prawnej (na podstawie rejestru zabytków), użytkowane jako miejsca kultu religijnego lub też do działalności religijnej, budynki przeznaczone do użytkowania w czasie krótszym niż 2 lata, budynki niezamieszkałe wykorzystywane w gospodarce rolnej, budynki mieszkalne przeznaczone do zamieszkania krócej niż 4 miesiące w roku.

Co znajduje się w dokumencie świadectwa energetycznego?

W dokumencie świadectwa energetycznego oddawanemu inwestorowi znajdują się taki dokumenty i informacje jak: dokładny adres certyfikowanego obiektu, określenie niezbędnej wielkości energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, wskaźniki porównawcze, uwagi i wskazówki dotyczące możliwych rozwiązań mających na celu zapewnienie energooszczędności budynku. Dokumenty przekazywane są w dwóch formach: papierowej, odpowiednio zabezpieczonej przed zdekompletowaniem, jak i elektronicznej, wysyłanej na wskazany adres mailowy.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON