Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Jak dokonywać pomiarów oświetlenia?

Jak dokonywać pomiarów oświetlenia?

Odpowiednio dobrane oświetlenie i jego natężenie jest kluczowe, aby móc komfortowo pracować, uczyć się, wykonywać codzienne obowiązki. Sprawa jest szczególnie ważna w zakładach pracy, biurach, szkołach, urzędach – wszędzie tam, gdzie właściciele budynków zobowiązani są do zapewnienia oświetlenia elektrycznego zgodnego z parametrami Polskich Norm.

Pomiary oświetlenia powinny być wykonywane tuż przed oddaniem konkretnych pomieszczeń do użytku. Tylko wtedy możliwe jest sprawdzenie założeń projektowych i ich ewentualna korekta. Pomiary oświetlenia są niezwykle ważne w sytuacji lokowania stanowisk pracy, stosuje się je również po wszelkich zmianach w ustawieniach miejsc pracy oraz modernizacjach oświetlenia.

Czym grozi nieodpowiednie oświetlenie miejsca pracy?

Poza sankcjami prawnymi, wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, paragraf 26, ust. 2, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nieodpowiednie oświetlenie szkodzi przede wszystkim osobom zatrudnionym na danych stanowiskach, jak również uczniom czy studentom. Początkowe problemy to mrużenie oczu oraz pochylanie się nad biurkiem, aby lepiej przyjrzeć się dokumentom. Z czasem pojawiają się stopniowe bóle pleców oraz bóle głowy. Niedostateczne oświetlenie może przyczynić się do pogorszenia wzroku i konieczności noszenia okularów korekcyjnych.

W celu wykonania profesjonalnego badania topowe firmy wykorzystują tak zwane siatki pomiarowe. Dają one solidną wiedzę na temat natężenia światła w danych punktach oraz podstawy do określenia poprawek i zmian.

Po przeprowadzonym badaniu firma podejmująca się pomiarów powinna stworzyć kompleksowy raport zawierający takie elementy jak:

  • opis kontrolowanego obiektu,
  • strukturę obiektu,
  • tabele pomiarowe,
  • legendę danych pomiarowych wykonywanych na obiekcie,
  • oceny parametrów oświetlenia,
  • uwagi i wskazówki do pomiarów,
  • harmonogram badań okresowych,
  • siatki pomiarowe,
  • świadectwa kwalifikacyjne,
  • świadectwa wzorcowania.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON