Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Dlaczego pomiary oświetlenia są zalecane prywatnym inwestorom?

Dlaczego pomiary oświetlenia są zalecane prywatnym inwestorom?

Światło jest nam niezbędne do wykonywania każdej czynności – dostęp do niego nie powinien być niczym ograniczony. Niestety, w przypadku mieszkań i domów inwestorzy rzadko kiedy zważają na wygodę przyszłych mieszkańców. Problem złego oświetlenia dotyczy zresztą nie tylko posesji prywatnych, ale i szkół, urzędów.

Odpowiednie oświetlenie jest nam potrzebne każdego dnia: do wykonywania pracy, nauki, czytania, przyrządzania posiłków, również po to, aby w ciemności nie zrobić sobie krzywdy. Odpowiednio oświetlone pomieszczenia sprzyjają nie tylko naszym codziennym obowiązkom, ale i zdrowiu. Odpowiednia ilość oświetlenia pozwala na zachowanie zdrowia naszych oczu. W przypadku braku światła nasze oczy narażone są na nadmierny wysiłek. To z kolei może wpływać negatywnie na samopoczucie, stan zdrowia.

Czy pomiary oświetlenia są obowiązkowe?

Tak – badania te są obowiązkowe dla firm, instytucji, biur, szkół. Mocą Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, paragraf 26, ust. 2, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązane są one do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. W praktyce oznacza to, że przed oddaniem miejsca pracy lub miejsca dla ucznia do użytku konieczne jest wykonanie pomiarów oświetlenia. Badania takie muszą być również ponownie wykonywane po wszelkich zmianach oświetlenia czy modernizacjach w obrębie miejsca pracy czy nauki.

Jak wykonywane są pomiary oświetlenia?

Do wykonywania pomiarów oświetlenia niezbędne są siatki pomiarowe, w których każdy punkt centralny oczek nazywany jest punktem pomiarowym. Ilość punktów pomiarowych określana jest algorytmem. Oznacza to, że różnorodne siatki będą stosowane do różnych pomieszczeń – nie ma uniwersalnego wzoru na zastosowanie jednego rodzaju siatki. Po badaniu sporządzany jest protokół, w którym znajduje się opis i struktura obiektu, tabele pomiarowe, oceny parametrów oświetlenia, harmonogram badań, uwagi i wskazówki do badań, świadectwa wzorcowania.

Dlaczego jest to takie ważne również dla prywatnych inwestorów?

Badania oświetlenia nie są obowiązkowe dla inwestorów prywatnych, warto jednak rozważyć ich wykonanie. Dzięki zastosowaniu siatek pomiarowych możliwe jest zapewnienie bliskim odpowiedniej ilości światła i skutecznie podniesienie komfortu życia w domu czy w mieszkaniu.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON