Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Czy świadectwa energetyczne są wymagane przez polskie prawo?

Czy świadectwa energetyczne są wymagane przez polskie prawo?

Świadectwa energetyczne wielu prywatnym inwestorom spędzają sen z powiek – nie wiedzą dokładnie, gdzie mogą je wykonać, dlaczego są obowiązkowe i co im grozi, jeśli nie dopełnią tego zadania. Kto ma obowiązek wykonania świadectwa tego typu? Jakie budynki wyłączone są z tego obowiązku? W jakim czasie świadectwo energetyczne musi zostać wystawione?

Charakterystyka energetyczna dla każdego obiektu

Świadectwa energetyczne to nic innego jak rozwinięcie tematu charakterystyki energetycznej danego obiektu. Charakterystyka energetyczna to zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do utrzymania wewnątrz komfortu cieplnego, a także przygotowania ciepłej wody do użytku osób przebywających wewnątrz. Polscy inwestorzy są zobowiązani prawem do wykonania badań i zdobycia świadectwa energetycznego: od dnia 1 stycznia 2009 roku Polska zobowiązana unijną dyrektywą 2002/91/EC wprowadziła obowiązek certyfikacji energetycznej. Chodzi o konieczności posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla każdego budynku.

Dlaczego jest to takie ważne?

Certyfikacja energetyczna pozwala na określenie zapotrzebowania budynku na energię. W przypadku, kiedy certyfikat jest stworzony błędnie wpłynie to przede wszystkim na cenę budynku i na szkodę sprzedającego. Certyfikacja wynika również z ustawy „Prawo budowlane” – niedopełnienie obowiązku certyfikacji skutkuje karami pieniężnymi.

Co wchodzi w skład dokumentu certyfikacji energetycznej?

Firmy specjalizujące się w wykonywaniu świadectw energetycznych tworzą dokument, zawierający wszelkie niezbędne dane: dokładną lokalizację budynku, określenie niezbędnej wielkości energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, ciepłej wody, wskaźniki porównawcze. Wykonawcy mogą również zamieścić wskazówki i porady związane z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię.

Jakie obiekty wyłączone są z obowiązku charakterystyki energetycznej?

Istnieje grupa obiektów, w przypadku których prawo nie narzuca obowiązku certyfikacji energetycznej. Są to:

  • Budynki podlegające ochronie prawnej
  • Budynki wykorzystywane do celów religijnych i jako miejsca kultu
  • Budynki przeznaczone do użytkowania w czasie krótszym niż dwa lata
  • Budynki niemieszkalne wykorzystywane w gospodarce rolnej
  • Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie przekraczającym wartości 50 kWh
  • wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON