Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Co warto wiedzieć o świadectwach energetycznych?

Co warto wiedzieć o świadectwach energetycznych?

Charakterystyka energetyczna budynku jest jednym z najważniejszych parametrów – nie tylko dla deweloperów, ale również dla samych mieszkańców czy użytkowników. Oznacza ona zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do utrzymania w nim komfortu cieplnego oraz do zagrzania wody.

O certyfikacji energetycznej zrobiło się głośno, kiedy z dniem 1.01 2009 roku. TO właśnie wtedy Polska, zobowiązana unijną dyrektywą 2002/91/EC, wprowadziła obowiązek certyfikacji energetycznej dla każdego budynku. Jest to powszechny obowiązek posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla każdego budynku, bez względu na jego przeznaczenie. Co to oznacza?

Kto i kiedy musi dopełnić obowiązku certyfikacji energetycznej?

Obowiązek wykonania charakterystyki energetycznej budynku ciąży na wszystkich deweloperach czy prywatnych właścicielach domów jednorodzinnych. Badania przeprowadzane są w przypadku budynków użytkowych, mieszkalnych, handlowych. Wg ustawy właściciel budynku jest zobowiązany do dostarczenia certyfikacji budynku nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Sam certyfikat musi być dołączony do dokumentów poświadczających zakończenie budowy czy wniosków o rozpoczęcie użytkowania budynku. Niedostarczenie wniosku do odpowiednich urzędów skutkować może nałożeniem olbrzymich kar finansowych! Warto także wspomnieć o możliwości wykonania nieprawidłowej certyfikacji energetycznej budynku – po zatwierdzeniu takich dokumentów i późniejsze wykrycie błędów może skutkować zbyt niską ceną podczas sprzedaży budynku.

Co zawiera świadectwo energetyczne?

W świadectwie energetycznym powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • Dokładna lokalizacja obiektu, adres, zdjęcia obiektu
  • Określenie niezbędnej ilości energii do ogrzania budynku, ciepłej wody, klimatyzacji
  • Wskaźniki porównawcze
  • Uwagi i wskazówki wykonawcy odnośnie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Dokument świadectwa energetycznego przygotowywany jest na kilku stronach, klient otrzymuje go w formie papierowej oraz w pliku PDF.

Jakie budynki wyłączone są z konieczności tworzenia świadectwa energetycznego?

Z przepisów związanych z koniecznością stworzenia świadectwa energetycznego wyłączone są budynki podlegające ochronie prawnej, miejsca uznawane jako miejsca kultu lub przeznaczone do działalności religijnej. Z konieczności tworzenia dokumentacji wyłączone są również przeznaczone do użytkowania w czasie krótszym niż 2 lata. W tej grupie znalazły się także budynki niemieszkalne, wykorzystywane w gospodarce rolnej.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON