Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Certyfikaty energetyczne – dlaczego są tak ważne?

Certyfikaty energetyczne – dlaczego są tak ważne?

Z dniem 1 stycznia 2009 roku Polska została zobowiązana Unijną dyrektywą 2002/91/EC do wprowadzenia obowiązku certyfikacji energetycznej. Jest to powszechny obowiązek posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla każdego budynku, bez względu na jego przeznaczenie. Co to oznacza?

W praktyce charakterystyka energetyczna oznacza zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do utrzymania w nim komfortu cieplnego, ale także do przygotowania w nim ciepłej wody użytkowej. Każdy inwestor zobowiązany jest do załączenia świadectwa energetycznego do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku.

Charakterystyka prezentowana jest jako wartość w stosunku do jednego metra kwadratowego, przez czas trwania jednego roku. Skomplikowane wyliczenia przekładają się w prosty sposób na koszt rocznego utrzymania budynku (jego ogrzewanie, opcjonalne chłodzenie etc.). Dzięki tego rodzaju badaniom możliwe jest wskazanie czy budynek spełnia normy energooszczędności oraz czy spełnia wyśrubowane standardy europejskie.

Niezwykle ważny jest fakt, że certyfikacja musi nastąpić nie później niż przed upływem 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o takie badanie. Sama certyfikacja wynika również z ustawy o Prawie Budowlanym, a niedopełnienie tego obowiązku skutkuje dotkliwymi karami finansowymi.

Kto może stworzyć certyfikaty energetyczne?

Do stworzenia certyfikatu energetycznego uprawnione są specjalistyczne firmy, posiadające odpowiednie narzędzia i zezwolenie organów na przeprowadzania tego rodzaju badań. Wybierając firmę do stworzenia tego typu dokumentacji musimy być pewni, że są to specjaliści. W przypadku źle wykonanego badania konsekwencje finansowe są znaczne: dla kupującego budynek może być to zbyt wysoka cena zakupu, niedoszacowanie kosztów eksploatacji budynku. Dla sprzedającego źle przeprowadzone badania mogą skutkować zaniżoną ceną obiektu.

Jakie dokumenty wchodzą w skład certyfikatu energetycznego?

W dokumentacji charakterystyki energetycznej znajdziemy takie informacje jak lokalizacja obiektu (dokładny opis nierzadko poparty zdjęciami), konieczna wielkość energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, wskaźniki porównawcze. Nierzadko wykonawca świadectwa załącza w dokumencie również wskazówki związane z możliwymi rozwiązaniami, służące do zmniejszenia zapotrzebowania na energie.

Czy jakiekolwiek budynki nie podlegają takiej certyfikacji?

Istnieje grupa budynków, w przypadku których nie ma obowiązku tworzenia świadectwa energetycznego. Wlicza się do nich:

  • Budynki podlegające ochronie prawnej
  • Budynki wykorzystywane jako miejsca kultu lub uznawane za miejsca religijne
  • Budynki przeznaczone do użytkowania w czasie krótszym niż 2 lata
  • Budynki niemieszkalne wykorzystywane w rolnictwie
  • Budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON